Logo


Intel Core 2 Duo processor คืออะไร?
 
        เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนพื้นฐานของวิวัฒนาการใหม่ สถาปัตยกรรม Intel Core Microarchitecture รากฐานใหม่ ส่วนเครื่องเดสก์ทอป โมบาย เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป ซึ่งใช้มัลติคอร์โพรเซสเซอร์บนสถาปัตยกรรม Intel สถาปัตยกรรมมัลติคอร์ที่ทันสมัยที่สุดนี้ได้รับการปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยคุณลักษณะและนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย และจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน

Intel® Core™2 Duo

 
 
 
 
ข้อมูลจาก  หนังสือ  COMPUTER.TODAY
 
 
POWERED BY SiamInterHost