Logo
 
 
 
Express For Windows โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
        จุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี  สะดวกรวดเร็ว ใช้งานง่าย  ค้นหาข้อมูลแม่นยำ รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด
   express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปซื่อรวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบเข้าไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว และข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน โปรแกรมมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทย และเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ  เวอร์ชั่นไทยจอภาพจะแสดงเป็นภาษาไทย และข้อมูลที่ป้อนเข้าไปจะเข้าไปจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ส่วนเวอร์ชั่นภาษาไทย-อังกฤษ จอภาพและหัวรายงานสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยทำการกำหนดไว้ที่รหัสผ่านของแต่ละบุคคล ซึ่งเหมาะกับบริษัทที่มีชาวต่างประเทศเป็นผู้บริหารและต้องการเข้ามาใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง
 
     ส่วนประกอบของโปรแกรมใน 1 ชุด
1.  แผ่น CD ต้นฉบับ จำนวน 1 แผ่น สิทธิในการติดตั้ง 1 ครั้ง ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เสียจะต้องติดตั้งใหม่ให้ Fax เอกสารในการซ่อมหรือซิ้อใหม่พร้อมเขียน S/N มาล่วงหน้า  แล้วโทรเข้ามาติดต่อของลงทะเบียน
2.  คู่มือการใช้งานโปรแกรมภาษาไทย 1 เล่ม (ชุดไทย-อังกฤษ  จะมีคู่มือภาษาอังกฤษอีก 1 เล่ม)
3.  บัตรลงทะเบียน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขอลงทะเบียน ควร Fax บัตรลงทะเบียนมาล่วงหน้า
 
   บริการหลังการขาย
1.  บริษัทฯ จะอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม ฟรี 1 ครั้ง/ 2 วันเต็ม  เวลา 9.00-16.00น. / 2 ท่าน (มาพร้อมกัน) ณ. ห้องอบรมของ บริษัท เอ็กซ์เพรส  ซอฟท์แวร์  กรุ๊ป จำกัด 128/52-53 อาคารพญาไทพลาซ่า  ชั้น 5 ห้อง 5โอ ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
2.  จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งโปรแกรม ให้ถึง ณ. สถานประกอบการของท่าน
3.  สามารถโทรศัพท์สอบถามปัญหาและวิธีการใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
 
 
                     
 
 
 

 
 
 
IT TECHCOM CO., LTD.
123/765 Moo 11 Navamin Rd. Kannayao Kannayao Bangkok 10230
Tel.0-2948-6990 (Auto-12Number) Fax.0-2948-6900
 
Copyright © 2007 IT TECHCOM CO.,LTD All rights reserved.
POWERED BY SiamInterHost