Logo


IT Support
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :  รับผิดชอบงานซ่อม, วิเคราะห์อาการเสีย, แก้ไข อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ Mainboard , Monitor, Power Supply, Modem, Plasma TV, Printer, Multimedia ให้เป็นไปตามมาตราฐานและทันต่อเวลา  ติดตั้งระบบ LAN /WLAN Network ที่บ้านหรือสำนักงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Server, LAN/WLAN Network, Firewell จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มึความระเอียดรอบคอบในการทำงาน และมีความรับผิดชอบสูง
  • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Last update : 16 พย. 50

 
 
 
POWERED BY SiamInterHost