Logo

พบกับแรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในคอเกม จาก Corsair
 
        ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสำหรับการความนิยมที่ได้รับจากนัก โอเวอร์ คล็อก และคอเกม ซึ่งมีส่วนทำให้ แรม XMS2 ซึ่งเป็นแรม DDR2 SDRAM DIMMs เป็นอันดับหนึ่งสำหรับการช่วยบันทึกข้อมูล การระบายความร้อนได้ดี จึงทำให้แรมมีความเร็วสูงสุด สำหรับที่มาเป็นคู่
ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ XMS2 เป็นสินค้ามาตรฐาน ซึ่งทำให้ผู้ใช้ต่างมั่นใจในสินค้าจาก Corsair สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.dcomputer.com
 
 
 
 

 
 
POWERED BY SiamInterHost