Logo

ธุรการฝ่ายขาย
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :  จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า.จัดทำ Report  ต่างๆ
 
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
 
  • เพศ ชาย/หญิง 
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • รู้จักชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Last  update :16 พย. 50
 
 
POWERED BY SiamInterHost