Logo

 

 
นโยบายการรับประกันสินค้าและการให้บริการ
            ทางบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไข การรับประกันสินค้าทุกประเภทที่ลูกค้าซื้อจากทางบริษัทฯ โดยจะเริ่มรับประกันวันที่ซื้อสินค้า(Invoice) หรือจากสติ๊กเกอร์  การรับประกันจากทางบริษัทฯ ที่ติดกับตัวสินค้า สินค้าที่รับประกันต้องเสียจากการใช้งานปรกติเท่านั้น ไม่รวมการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุ,การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง,เกิดจากลูกค้าเอง เช่น ตกหล่น,ถูกน้ำของเหลว เป็นต้น และความผิดพลาดอื่นๆ
 
        "บริษัทฯ ให้บริการตรวจซ่อมสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันพร้อมมี Void Warranty และ Serial no. ของบริษัทฯ ครบถ้วน"
 
การเคลมสินค้า
 
กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ บริษัทฯ มีรูปแบบการบริการ ดังนี้
 • เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 • เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยน สินค้า
 • เสนอการ Upgrade สินค้า
  ซึ่งลูกค้าจะได้สินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น
  ซึ่งบริษัทฯ จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 • ถ้าลูกค้าประสงค์จะรอสินค้า
  บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดของการเข้าสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ
  และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
  หมายเหตุ
 • สินค้าที่นำมาเปลี่ยน / คืน ต้องมี Void และ Serial no. ติดอยู่ทุกตัว
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้า ที่ไม่อยู่ใน การรับประกันสินค้า
 • บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน / คืน สินค้าที่มี สภาพผิดปกติ

การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

 1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
 2. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบสกปรก, คราบสนิม, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น
 3. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือ สติกเกอร์รับประกัน ฉีกขาดหรือเสียหาย
 4. สติกเกอร์รับประกัน ของบริษัทฯ หรือ supplier มีรอยฉีกขาด หลุด หาย หรือถูกแก้ไข
 5. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 6. ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 7. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
 8. มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 
 
 
 
 
IT TECHCOM CO., LTD.
96 ซอยนวมินทร์ 98 ถ.นวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
96 Soi Nawamin 98, Nawamin Road, Ram-Intra, Kanayaw, Bangkok 10230
Tel: 0-2948-6990 (Auto 12 numbers) ; Fax: 0-2948-6900
 
Copyright © 2007 IT TECHCOM CO.,LTD All rights reserved.
     
 
 POWERED BY SiamInterHost