Logo
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *หมายเหตุ หากสนใจตัวสินค้าหรือโปรโมชั่นให้ติดต่อฝ่ายขายของบริษัท เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
                                                                                           
แนะนำสินค้าใหม่ 
    เป็นโปรแกรมที่รวบรวมระบบบัญชีถึง 12 ระบบไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเดียว โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันโดยอัตโนมัติทำให้ลดขั้นตอนในการทำงาน เพียงแต่ทำการบันทึกข้อมูลรายวันการซื้อและการขายเท่านั้นเอง
    ต่อจากนั้นโปรแกรมจะนำข้อมูลไปปรับปรุงในแต่ละระบบให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานต่างๆ ได้ทันที ทำให้ท่านสามารถทราบผลการดำเนินงานได้ภายใน 2-3 นาทีเท่านั้น
 

 

 
 
21/4/2551
 
21/4/2551
21/4/2551
21/4/2551
21/4/2551

News & Event

21/4/2551
21/4/2551
21/4/2551
21/4/2551
21/4/2551
21/4/2551
  
                                   
 

 

 

 
 
 

 
 
IT TECHCOM CO., LTD.
96 ซอยนวมินทร์ 98 ถ.นวมินทร์ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
96 Soi Nawamin 98, Nawamin Road, Ram-Intra, Kanayaw, Bangkok 10230
Tel: 0-2948-6990 (Auto 12 numbers) ; Fax: 0-2948-6900
 
Copyright © 2007 IT TECHCOM CO.,LTD All rights reserved.
POWERED BY SiamInterHost